MobilGate-6 és MobilGate-6a ráhívással vezérelhető olcsó családi GSM modul

MobilArm-6 - Olcsó GSM kapunyitó 8 telefonszám szám felismerésére

 • Ingyenes kapunyitás mobiltelefon ráhívással
 • Ingyenes telefonos távnyitás 8 felhasználó számára
 • A rádiós távirányítók helyett kényelmesebb, olcsóbb megoldás
 • Családi házak, autóbejáratok, garázskapuk, kertajtók nyitására
 • Lépcsőház, parkolók, sorompók, és tolókapuk számára
 • Gyors, ingyenes és egyszerű távkapcsolásra, távműködtetésre
 • Szolgáltató-független feltöltős és előfizetéses SIM kártyával üzemel
 • Ráépített, vagy külső mágnes-talpas antennával is rendelhető

A MobilGate-6 GSM kapunyitó távjelzésre és távműködtetésre kifejlesztett olcsó GSM kapunyitó modul, amely 1 db kisáramú relés kimenettel rendelkezik. A felhasználó a relés kimenetet rácsengetéssel, hívással tudja aktiválni. A hívószám felismerésen alapuló kapunyitó az előre beállított időre a relét behúzva tartja. A családi GSM kapunyitó 8 db telefonszámot tud felismerni. A relé bontó és záró érintkezői is kivezetésre kerültek. A GSM relé működhet monostabil állapotban (rácsengetés –> behúzás adott időre) vagy bistabil üzemmódban (ekkor rácsenget –> és behúzva marad egészen a következő rácsengetésig). A felismerendő telefonszámokat, egyéb adatokat a GSM kapunyitó a SIM kártyán tárolja, mely üzembehelyezéskor pl. saját mobiltelefonnal 1-2 perc alatt felprogramozható. A felprogrzmozása lehetséges helyben a SIM kártyára történő közvetlen felprogramozással, de távolról is programozható SMS-ben vagy egy mobiltelefon billentyűzetéről egy-egy hangkapcsolat alatt.

A MobilGate-6 kapunyitó időzítése 1-9999 mp (max 2.5 óra) időtartamra lehetséges, vagy bistabil üzemmódjában tetszőleges időre behúzatva tartható. Monostabil üzemmódban rácsengetés hatására a relé azonnal meghúz, és bontja a vonalat, melyet a hívó fél a hívás “kinyomásaként” fog hallani. Bistabil üzemmódban a rácsengetés hatására a relé harmadik kicsengésre bekapcsol, és a modul is ekkor bontja a vonalat. Az újabb rácsengetés hatására a relé már az első kicsengés után kikapcsol, és a modul bontja a vonalat, azaz 1 csengés után “kinyomja”. A relé kimenetei egyáramkörösek közös (COM) és záró- (NO) érintkezőkkel.

A kapunyitó tetején egy nyomógomb található, mely egyszeri, rövid megnyomása egy ráhívással egyenértékű, így a felprogramozásnak megfelelően kinyitja a kaput. A nyomógomb 10 mp-nél hosszabb megnyomása esetén a modul az 1-es (mester) telefonszámra SMS-ben elküldi a SIM kártyára elmentett telefonszámokat.

A MobilGate-6 GSM kapunyitó kétféle dobozolt kivitelben készül. A MobilGate-6 beépített bot antennával, a MobilGate-6a csavaros antenna csatlakozással és külső mágnestalpas antennával rendelkezik, de nagyobb nyereségű antenna is csatlakoztatható hozzá. A panelen a piros sorkapcsokon 2 pont a 10-30V közötti tápfeszültség, a kék sorkapcsokon másik 2 pontj a kisáramú relé NO/COM pontjai, melyek a kapunyitó elektronikát (rendszerint a belső nyitó nyomógombbal párhuzamosan kötve) vezérli.

Kifutott termék. Utódterméke: MobilGate-Nano

Bővebben a MobilGate-6ról:

A kapunyitó szolgáltató független ipari GSM modult tartalmaz, így bármely szolgáltató által is kiadott, bármely SIM kártyával üzemelhet, mind előfizetéses, mind pedig feltöltő kártyával egyaránt. A SIM kártyán tárolt adatok a kapunyitó modul kikapcsolása és visszakapcsolása után is megmaradnak, de az újraindítás után a kimeneti relé alapállapotba (elengedett) kerül vissza. A MobilGate-6 kapunyitó modul tápfeszültsége polaritás függő, a jobb oldali pontjára kerül a 10-24V, és a sorkapocs bal oldala a föld. A bemenet egyszerű kontaktusra kapcsol, a két pontja közül a baloldali a föld, és a jobboldali pontját kell az sms indításkor földre kötni. Kivezetésre került a relé nyitó (COM) és a záró (NO) kontaktusa. Terhelhetősége max 48V és 1A lehet. A modul csavaros SMA antenna csatlakozójára a tartozékként adott bot antenna helyett 0.6 m hosszú kivezetéssel ellátott mágneses antenna is rászerelhető, így zárt fémdobozban kivezetett antenna mellett is alkalmazható.

A Mobilgate-6 kapunyitó egy szolgáltató független ipari GSM modult tartalmaz, így bármely szolgáltató által kiadott, bármilyen SIM kártyával üzemelhet, mind előfizetéses, mind pedig feltöltő kártyával egyaránt. A SIM kártyán tárolt adatok a kapunyitó modul kikapcsolása és visszakapcsolása után is megmaradnak, az újraindítás után a kimeneti relé alapállapotba (elengedett) kerül vissza.

A Mobilgate-6 GSM kapunyitó felprogramozható helyben egy kézi mobiltelefonnal, közvetlenül a SIM kártyára felirással. De programozható távolról, illetve egyes beállí1tások és telefonszámok módosíthatók távolról is az 1-es (azaz mester) telefonszámról meghatározott tartalmú SMS küldésssel a modulra, vagy szintén csak az 1-es (mester) telefonszámról indítot élő hangkapcsolat alatt a kézi telefon nyomógombos távprogramozása segítségével.

Tudnivalók a MobilGate-6-ról:

 • A MobilGate-6 GSM kapunyitó tápfeszültsége 10…30V közötti egyenfeszültség lehet.
 • A modulra váltakozó feszültséget kapcsolni tilos, ettől a modul tönkremehet.
 • A modulra nem kapcsolható olyan feszültség, mely 24Vac váltófeszültségből lett egyenirányítva. A kapott feszültség 34-38V lesz, ami működésképtelenné teheti a kapunyitó modult.
 • A MobilGate-6 kapuvezérlő kommunikációja alatt felvett átlagos áramfelvétele 200mA, így a biztonságos működéséhez legalább egy 12V 500mA-es tápegység vagy 24V 300mA-es egyenfeszültségű áramforrás szükséges. A kisebb tápegységekkel a modul nem üzemel megbízhatóan, és nagyon kis terhelhetőségű tápegységek esetén a működése el sem indul.
 • A MobilGate-6 kapunyitó modul bemenete feszültségmentes kontaktusos bemenet. Ezért a bemenetre bármiféle külső feszültséget adni tilos, annak hatására meghibásodhat.
 • A MobilGate-6 kapunyitót antenna nélkül bekapcsolni tilos. Az antenna hiánya a GSM modul meghibásodását okozhatja
 • A modul a szolgáltatótól vagy máshonnan érkező SMS-eket továbbítja az 1-es telefonszámra, így a feltöltőkártya esetén a szolgáltató által küldött egyenleget is. Azonban a SIM kártya teljes leürülése utána készülék (látszólag) működőképes, de SMS-t küldeni már nem tud, így a kártya egyenlegét célszerű rendszeresen figyelemmel kísérni !
 • A Mobilgate-6 kapunyitóra a szolgáltató egy-egy SMS-t is küldhet, mely feltöltőkártya esetében tájékoztat a kártya egyenlegről. A modul minden bejövő idegen SMS-t továbbít a konfigurációban megadott 1-es telefonszámra, ha az létezik, és meg volt adva.
 • A Mobilgate-6 bekapcsolást- illetve újraindítást követő kb. 30-40 mp-re, az ipari GSM modul hálózatra történő feljelentkezést követően lesz ismét üzemképes.
 • A Mobilgate-6 kapuvezérlő csak PIN kód nélküli SIMkártyával képes működni.
 • A mikroSIM kártyáról a PIN kódot (bekapcsoláskor a PIN kód kérést) le kell venni.
 • Feltöltő kártya esetében a szolgáltató önkiszolgáló ügyfélszolgálatán engedélyezni kell a SIM kártya hívószám elküldését (SMS és riasztás esetén így tudjuk hogy a modul hívott)
 • Feltöltő és előfizetéses kártya esetén is a hívásátirányítást, illetve az SMS küldést a szám foglaltság és a nem elérhető esetére egyaránt le kell tiltani!
 • Ajánlott segítség itt: Telefonbeállítások

A MobilGate-6 specifikációi:

Tápfeszültség:10–24 Vdc
Nyugalmi áramfelvétel (12V):20 mA
Áramfelvétel elengedett relékkel:20 mA
Áramfelvétel behúzott relékkel:31 mA
Max. áramfelvétel:140 mA
Frekvenciasáv:900/1800 MHz
Kommunikáció:SMS, voice
Antenna csatl.:SMA bot, kétnormás
Üzemi hőmérséklet:-30 … +70 C fok
Panel hosszúság:48 mm
Panel szélesség:42 mm
Panel magasság:22 mm
0
  0
  Kosara
  A kosara üres!